Transport, opbevaring og reklamationsret

Eventuel transport sker for kundens regning og risiko, medmindre andet er skriftligt aftalt.
VideoC forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, herunder også mastermateriale, indtil fuld betaling er sket.

Opbevaring af kunders masters og andet indleveret materiale sker på kundens ansvar og risiko.
VideoC dækker ikke driftstab eller andre tab, kunden måtte lide som følge af skade på indleveret materiale.

Reklamation må afgives senest 8 dage efter levering. Overholder varen ikke de aftalte specifikationer, er VideoC forpligtet til at levere en mangelfri vare i stedet, men har derudover intet ansvar.
VideoC forudsætter, at kunden har sikret sig ophavsret til arbejde, der udføres hos VideoC.

Kunden er erstatningspligtig overfor ethvert tab og skal dække enhver udgift, VideoC måtte blive påført som følge af brud på ophavsretsloven.

Materiale indleveret til VideoC behandles i den stand, det er indleveret. Ønskes tilrettelæggelse foretages det til gældende priser. Gennemsyn af bånd og andet materiale i forbindelse med annullerede ordrer, fra kr. 75,- pr. stk.

 

Betalingsbetingelser

Gældende betalingsbetingelser er, hvor intet andet er skriftligt aftalt, netto kontant ved udlevering.
Priser/leveringstider kan ses på vores prislister, ved større ordrer kan leveringstiden være længere.
Hasteopgaver kun efter aftale.
Kvikservice fra dag til dag plus 50%, ekspresservice samme dag plus 100%, hurtigservice +25%, (kun efter aftale). Alle priser er incl. moms.
Ordrer opbevares max. i 3 måneder.

For ordrer, der ikke betales kontant, gælder følgende:
Fakturagebyr kr. 50,-.
Brevforsendelse kr. 50,- plus porto, pakkepost/rekommanderet kr. 125,- plus porto.
Ved forsinket betaling erlægges pr. påbegyndt måned rente/gebyr på 2,5%, dog mindst kr. 125,-.

Kun skriftlige aftaler er gyldige. Skriftlige pristilbud gælder i 30 dage fra indgåelse.
Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsændringer, samt for trykfejl.